Ban Mê Studio

VST Plugin Avalon 737 EQ - Compressor

admin | 13/09/2019

VST Plugin Avalon 737 EQ - Compressor, Plugin nổi tiếng đi kèm với phần cứng Avalon 737 EQ - Compressor

  • VST Plugin Avalon 737 EQ - Compressor | DOWNLOAD
  • Hướng dẫn sử dụng:
  • Sao chép toàn bộ thư mục AVALON 737 EQ-COMPRESOR dán vào C:\Program Files (x86)\Vstplugins


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: