Ban Mê Studio

Đào tạo thu âm

DẠY THU ÂM MIX NHẠC TẠI BUÔN MA THUỘT

  • KHÓA ĐÀO TẠO THU ÂM - MIX NHẠC KỸ THUẬT VIÊN PHÒNG THU ÂM 
  • Khóa Học Căn Bản: Dành cho bạn đam mê, học để tự thu âm cho mình
  • Giá: 3.000.000 VNĐ (Thời gian: 1 Tháng/8 buổi, hoặc có thể đăng ký học cấp tốc) 
  • Khóa Học Nâng Cao: Thu chuyên nghiệp cho học viên và mở Phòng Thu Âm riêng
  • Giá: 6.000.000 VNĐ (Thời gian: 2 tháng/16 buổi) !
  • Giảm ngay 1.000.000đ học viên đăng ký từ 15/7 đến 15/8
  • HOTLINE: 0935 879767 La Thiên Toàn [ Facebook & Zalo)]

#daymixnhacbmt #daythuamtaibuonmathuot #daythuambmt #dayphanmemthuambmt #daythuammixnhac #caiphanmemhatlivebmt #hatlivebuonmathuot #daotaothuambmt #daotaothuambuonmathuot #daotaothuamdaklak #daotaothuam #thuamdaklak #thuambmt #thuamtaibmt #thuambuonmathuot