Ban Mê Studio

FL Studio 20.7 Full Crack

admin | 05/08/2020

  • Chia sẻ phần mềm miễn phí
  • Link Google Drive nhanh
  • Pass (nếu có): banmestudio.vn

 

 

FL Studio 20.7 Full Crack

DOWNLOAD Google Drive Free

Hướng dẫn: www.banmestudio.vn

  • 1 - Gỡ cài đặt trước đó
  • 2 - Cài đặt phần mềm và thoát nếu đang chạy
  • 3 - Sao chép File Crack vào phần cài đặt phần mềm. Mặc định là:
  • C: \ Tệp chương trình (x86) \ Line-Line \
  • 4 - Chạy Crack với quyền "Chạy với tư cách quản trị viên" -> Chấp nhận các điều khoản và cài đặt bản vá.
  • 5 - Vô hiệu hóa cập nhật tự động và chặn phần mềm bằng Tường lửa
  • 6 - Hoàn thành.

REVIEW FL STUDIO 20.7: https://www.youtube.com/watch?v=_bBH_577trY


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: